Thay mặt kính điện thoại có được hay không?

Việc thay mặt kính điện thoại là hoàn toàn được, hầu như mọi Smartphone hiện nay đều có thể thay được mặt kính, nó cũng giống như việc thay màn hình, tuy nhiên chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với thay màn hình vì nó chỉ là lớp kính bên ngoài.

Cấu tạo màn hình điện thoại như thế nào?

Màn hình điện thoại hiện nay thông thường nó có 3 lớp: màn hình, cảm ứng và kính.