Camera DTV 4K, Lắp đặt camera DTV 4K, Camera quan sát DTV 4K

CAMERA DOME DTV 4K VANTECH VP-6001DTV (3.0MP)

0 VNĐ

Camera Dome DTV 4K Vantech VP-6001DTV có độ phân giải cao 3.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống camera quan s...

CAMERA DOME DTV 4K VANTECH VP-6002DTV (4.0MP)

3.520.000 VNĐ

Camera Dome DTV 4K Vantech VP-6002DTV có độ phân giải cao 4.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống cam...

CAMERA DOME DTV 4K VANTECH VP-6003DTV (5.0MP)

4.500.000 VNĐ

Camera Dome DTV 4K Vantech VP-6003DTV có độ phân giải cao 5.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống cam...

CAMERA DOME DTV 4K VANTECH VP-6004DTV (8.0MP)

7.570.000 VNĐ

Camera Dome DTV 4K Vantech VP-6004DTV có độ phân giải cao 8.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống cam...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6022DTV 4.0MP

480.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6022DTV có độ phân giải cao 4.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6023DTV 5MP

7.800.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6023DTV có độ phân giải cao 5.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6024DTV 8MP

9.000.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6024DTV có độ phân giải cao 8.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6031DTV (3.0 MEGAPIXEL)

0 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6031DTV có độ phân giải cao 3.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6032DTV (4.0 MEGAPIXEL)

5.400.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6032DTV có độ phân giải cao 4.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6033DTV (5.0 MEGAPIXEL)

8.400.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6033DTV có độ phân giải cao 5.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ ...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6042DTV 4.0MP

5.200.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6042DTV có độ phân giải cao 4.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6043DTV 5MP

8.200.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6043DTV có độ phân giải cao 5.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA DTV 4K VANTECH VP-6044DTV 8MP

9.200.000 VNĐ

Sản phẩm camera DTV 4K Vantech VP-6044DTV có độ phân giải cao 8.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng ch...

CAMERA THÂN DTV 4K VANTECH VP-6011DTV (3.0MP)

0 VNĐ

Camera thân DTV 4K Vantech VP-6011DTV có độ phân giải cao 3.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống camera quan s...

CAMERA THÂN DTV 4K VANTECH VP-6013DTV (5.0MP)

7.000.000 VNĐ

Camera thân DTV 4K Vantech VP-6013DTV có độ phân giải cao 5.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống cam...

CAMERA THÂN DTV 4K VANTECH VP-6014DTV (8.0MP)

7.900.000 VNĐ

Camera thân DTV 4K Vantech VP-6014DTV có độ phân giải cao 8.0 megapixel cho hình ảnh sắc nét, chi tiết gấp 4 lần dòng camera trước đây. Camera DTV có thể hiểu là công nghệ sử dụng tín hiệu truyền hình áp dụng cho hệ thống cam...

Hiển thị từ 1 đến 16 của 16 (1 Trang)